Om / Visionen for det åbne land
Vision for Det Åbne Land

Vision
At mennesker må finde fodfæste, samhørighed og livsglæde på baggrund af den kristne kulturarv.

Mission
At formidle den kristne åndelige praksis og udviklingsvej, så mennesker ikke behøver gå over åen for at finde spiritualitet. At vise en vej ud i ‘det åbne land’, hvor du kan ånde frit og leve det liv, du er skabt til.
 
Øse af kilderne
Jeg er overbevist om, at der i den kristne spirituelle tradition findes svar på det moderne menneskets søgen efter helhed og åndelig praksis. Der er megen inspiration at hente i andre religiøse og spirituelle retninger, men ingen behøver gå over åen efter vand.
I den kristne tradition findes en rig kilde af visdom og praktiske råd på vejen mod at finde Gud i alt og blive fuldt ud menneske, helt sig selv. Her findes metoder til meditation og redskaber til personlig udvikling. Det sande liv leves i tjenende kærlighed, til gavn og glæde for andre. Kristen spiritualitet er levet tro.

Vejene mødes
I Det åbne Land mødes vejene fra de forskellige religiøse traditioner, og der opstår der en inspirerende udveksling af visdom og erfaringer i den fælles søgen efter Gud og den Sandhed, der altid er større! Faser på vejen er overgivelse, sjælens renselse og et liv i medfølelse og næstekærlig handling.

Når vejene mødes. Jesus som den universelle vej.
Læs om min vej ud i Det åbne Land
I kalenderen finder du diverse kurser med inspiration til din livsvej
Mine artikler om nytænkning af teologien
Maria-statue på Malta.
Visioner opstår ved at løfte blikket og se ud over begrænsninger
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk