Contact us
Contact us

Kristuskransen

Video Thumbnail

Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Den forbinder os som mennesker på den åndelige rejse.

Kransen rummer alle livets erfaringer.

Perlerne beskriver en udviklingsvej, der findes i den kristne spiritualitet. Uanset hvor du er i livet, kan du tage tilflugt til en perle. Vandringen begynder med overgivelse og tillid til Gud. Der er perler for ørkenerfaringer, for bekymringsløshed og glæde og for Guds kærlighed i Jesus Kristus for os og gennem os verden. Vejen går videre til Nattens perle, sjælens mørke nat, hvor vi dør fra os selv og til opstandelse og nyt liv. Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Perlernes betydning:

Gudsperlen (gylden)

Den eneste perle, der sidder fast. Gud er på én gang nær og dog ophøjet, hinsides alle ord og dogmer. Gud er udgangspunktet og endemålet for vores vandring, og Han går med os på vejen.

Fra bibelen: 2. Mosebog 3.1-6 og 14, Esajas 57.15, 1.Timotheus 6.16

Stilhedsperler (de små aflange)

Der er seks stilhedsperler. I stilheden synker perlernes budskab ned i hjertet og bliver en del af vores bevidsthed. Bøn er dybest set at lægge alle ord og tanker til side og løfte hjertet til Gud.

Jeg-perlen (lille hvid)

Mennesket er skabt i Guds billede til at ligne Gud og med en længsel efter Ham. “Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i Gud” (Kirkefaderen Augustin).

Fra bibelen: 1.Mosebog 1.27, Salme 8, Esajas 43.1-4

Overgivelsesperlen (stor hvid)

Vi må overgive os til Gud og med Maria sige: “mig ske efter dit Ord ”.

Kaldes også Dåbsperlen og minder os om dåbens nåde. I dåben fødes vi påny. Vi begraves med Kristus for at opstå og leve et helt ny liv med ham. Vi må omvende os og blive som børn, slippe kontrol og have tillid – til Gud og til livet.

Fra bibelen: Mattæus 18.1-5, Johannes 3.1-7, Romerbrevet 6.3-4

Ørkenperlen

Alt det, der møder os i livet, er en anledning til modning og vækst. Egoet mister dominans, og vi lærer at se bort fra os selv. Jesus blev af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes.

Fra bibelen: 5. Mosebog 8,2-6, Salme 42.2-3, Lukas 4.1-13

Bekymringsløshedsperlen (Glædesperlen)

Vi finder en glæde og frihed i tilliden til Gud, trods omstændighederne. Maria lægger sin blå, beskyttende kappe om os. Den blå farve symboliserer en oase midt i ørkenen.

Fra bibelen: Esajas 44.1-5, Mattæus 6,25-34 og 11,28-30, Filipperbrevet 4,4-6

Første Kærlighedsperle (rød)

Guds selvhengivende kærlighed i Jesus Kristus for jorden og menneskeheden. Ingen har set Gud, men Jesus er hans tolk. Korset er prisen for Guds kærlighed. Ved korset finder vi tilgivelse og lægedom.

Fra bibelen: Esajas 53.1-7, Johannes 1.1-18 og 3.16, Filipperbrevet 2.5-8

Anden Kærlighedsperle (rød)

Vort gensvar på Guds kærlighed. Vi bliver fyldt og strømmer over. Hvedekornets lov gælder for både Jesus selv og for hans disciple.

Fra bibelen: Salme 51.17-19, Johannes 12.24-26, Romerbrevet 12.1-2, 1.Johannesbrev 4.1-21)

Den grønne perle

Perlen minder om dit ansvar for skaberværket og økologisk bevidsthed. Hvordan kan du (din familie, gruppe eller menighed) bedre leve i overensstemmelse med naturen?

Hemmelighedsperlerne (små hvide)

Vi er omsluttet af Guds kærlighed og omsorg. Gud kender alt – vore dybeste længsler og det, vi kæmper med. Forbøn for andre.

Nattens perle (sort)

Sjælens mørke nat, hvor troen renses fra falske gudsbilleder. Perlen for tomhed og renselse. Jesus var i natten, da han på korset råbte: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

Fra bibelen: Salme 22, Matthæus 27.46, Lukas 23.46

Opstandelsesperlen (stor hvid)

Kødets opstandelse og nyt liv. Kristuslivet i os. Helliggørelse, discipelskab. (Sammenlign med Dåbsperlen)

Fra bibelen: Johannes 8.12, 2. Korinterbrev 5.17, Galaterbrevet 2.21

Gudsperlen (gylden)

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. At komme til Gud er at komme til sig selv, som den fortabte søn, der gik i sig selv og vendte hjem til sin far.

Fra bibelen: Johannes 15.4-5, Lukas 15,11-32

Bog om Kristuskransen

Af Lene Skovmark.

Areopagos Forlag (2017).

Småskriftserien Perler på en Snor, 43 sider.

Pris: 25,- kr.

Det Åbne Land

Lene Skovmark

Præst og underviser

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre