Contact us
Contact us

Min vej ud i Det Åbne Land

"I min trængsel råbte jeg til Herren, Han svarede og førte mig ud i det åbne land".

Salme 118 vers 5 i Det gamle Testamente

Min vej ud af trængslen

Dette vers fra Bibelen er som en overskrift over mit liv. Længslen efter det åbne land førte mig ud på en lang vandring. Som ung var jeg hæmmet af livsangst og jeg længtes efter kunne ånde og leve frit. Tilliden til Gud og til livet lå dybere end angsten og gennem lang indre helbredelsesproces er jeg kommet ud friheden.

Jeg måtte gøre op med neurotiske tankemønstre og forholde mig til årsagen til dem. Det nye liv spirede frem og det førte til brud med nogle kirkelige sammenhænge og til et forfriskende møde andre, blandt andet den karismatiske Oase bevægelse.

Spiritualitet er levet tro

En milepæl på min vej blev det, da jeg for ti år siden begyndte at gå på kristne retræter og fik åndelig vejledning. Mit liv havde været en ”trængsel”, en lang og ensom ørkenvandring, men i den kristne spirituelle tradition fandt jeg sprog og billeder for mine livserfaringer – brikkerne faldt på plads.

Det var befriende at opdage ørkenen som en integreret del af troens vej og at se modgang og smerte som en anledning til modning og vækst. Jeg forstod mit kristenliv som en udvikling mod personlig helhed. I spiritualiteten hænger tro og liv sammen og målet er at kende sig selv og finde Gud i alt.

Det personlige er alment

De mest personlige erfaringer er de mest almene. På vejen har jeg fundet mange medvandrere ikke bare inden for kirken, men også med folk fra det nyåndelige miljø og andre religiøse og spirituelle sammenhænge. Vi kunne mødes i en længsel efter frihed, en intension om at overvinde sin egoisme og at udvikle større evne til medfølelse og næstekærlig handling. Kort sagt at leve fuldt ud.

Vejene mødes

I Det Åbne Land mødes vejene, dialogen opstår; jeg kan dele min tro og lade mig inspirere af andres. Mødet med mennesker fra andre folkeslag, religiøse og spirituelle retninger har været udfordret min tro og givet mig dybere indsigt i, hvem jeg selv er, og hvor historisk og kulturel kristendommen er i sit udtryk. Jeg udfordres til at tænke større – om mennesket, om Gud, Jesus og hvad frelsen indebærer.

Sandheden er altid større!

Det Åbne Land

Lene Skovmark

Fortæller, teolog og selvstændig

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre

CVR 35748423