Om / Min vej ud i det åbne land
Min vej ud i Det Åbne Land

Min vej ud af trængslen
Længslen efter det åbne land førte mig ud på en lang vandring. Som ung var jeg hæmmet af livsangst og jeg længtes efter kunne ånde og leve frit. Tilliden til Gud og til livet lå dybere end angsten og gennem lang indre helbredelsesproces er jeg kommet ud friheden. Jeg måtte gøre op med neurotiske tankemønstre og forholde mig til årsagen til dem. Det nye liv spirede frem og det førte til brud med nogle kirkelige sammenhænge og til et forfriskende møde andre, blandt andet den karismatiske Oase bevægelse.

Spiritualitet er levet tro
En milepæl på min vej blev det, da jeg for ti år siden begyndte at gå på kristne retræter og fik åndelig vejledning. Mit liv havde været en ”trængsel”, en lang og ensom ørkenvandring, men i den kristne spirituelle tradition fandt jeg sprog og billeder for mine livserfaringer – brikkerne faldt på plads. Det var befriende at opdage ørkenen som en integreret del af troens vej og at se modgang og smerte som en anledning til modning og vækst. Jeg forstod mit kristenliv som en udvikling mod personlig helhed. I spiritualiteten hænger tro og liv sammen og målet er at finde Gud i alt.

Det mest personlige er det mest almene
De mest personlige erfaringer er de mest almene. På vejen har jeg fundet mange medvandrere ikke bare inden for kirken, men også med folk fra det nyåndelige miljø og andre religiøse og spirituelle sammenhænge. Vi kunne mødes i den samme længsel og udveksle samme erfaringer på vejen mod friheden. Hvor mennesker oprigtigt søger Gud og i tillid går overgivelsens vej gør vi os de samme erfaringer. Erfaringer som længsel efter udfrielse og livsfylde, overgivelse af egoet og et ønske om at udvikle større evne til medfølelse og kærlighed.

Sandheden er altid større
I det åbne land mødes vejene, dialogen opstår, jeg kan dele min tro og lade mig inspirere af andres. Mødet med Afrika, Indien, med andre, har været med til at åbne mit sind og mine øjne og fået mig til at opdage mig selv, kirkens begrænsning og muligheder og til at tænke større – om sig selv, om Gud, Jesus og mennesket.
'I min trængsel råbte jeg til Herren,
Han svarede og førte mig ud i det åbne land'.
Salme 118 vers 5
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk