Meditation / Andre meditationsformer

Andre meditationsformer

Meditation er øvelse i at være nærværende i dagligdagen. Og en hjælp til at få mere kontakt med sig selv og til at hvile i Gud.

Meditation på åndedrættet
Bevidsthed om åndedrættet er i sig selv en meditation. I grunden er det ikke dig, der trækker vejret, men Gud, der ånder i dig. Du drager ånde i Guds Ånde - du bli’r åndet ind, du bli’r åndet ud. Hver gang du ånder ind, modtager du livet på ny. Som da Gud blæste livsånde i Adams næseboer. 
På udåndingen kan du slippe bekymringer og uro – og indånde fred. Udånde mørke – indånd lys. Til sidst i meditationen, kan du på udåndingen give det videre, som du har modtaget. 

Meditation over Jesu navn
Jesusbønnen har sin oprindelse hos Ørkenfædrene i det 3.-4.årh. og blev udviklet i den Østortodokse kirkes tradition. Ved hver udånding overgiver du dig til Navnet og dør fra dig selv. Ved indåndingen modtager du Jesu Kristi navn, så Han selv og alt, hvad Han er bliver en del af dig – fred, lys, liv, kærlighed.
Indånding – Jesus Kristus, Guds Søn. Udånding – forbarm dig over mig.
Eller enklere – Jesus – Kristus. Eller bare – Je – sus.

Bibelmeditation (Lectio Divina)
Du kan meditativt gentage et skriftsted, et ord for hver indånding, f.eks. ”Herren er min hyrde”. Bibelordets kraft og virkelighed forløses og bliver en del af dig. I den kristne tradition kalder man det at tygge drøv på Ordet.
Du kan leve dig ind i en bibeltekst, hvor Jesus møder et menneske, så det bliver til et personligt møde med den Opstandne Kristus.
 
Naturmeditation (Sensio Divina)
Du kan gå en tur i naturen uden at skulle noget bestemt. Gå langsomt og med fuld opmærksomhed på det, du sanser. Mærk føddernes kontakt med jorden. Øv dig i at lade tingene være. Lyt til lydene, mærk duftene, se blomster, træer og andre mennesker uden at beskrive eller definere. Bevidsthed om åndedrættet kan være en hjælp til at samle tankerne og falde til ro.
Læs mere 
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk