Contact us
Contact us

Former for meditation

Den enkleste form for kristen meditation er at være bevidst om sit åndedræt. Man kan meditere på Jesu navn eller på et ord. At gå i naturen med fuld opmærksom er måde at være i kontakt med Gud. Herunder er en beskrivelse af de forskellige former for meditation.

Meditation på åndedrættet

Bevidsthed om åndedrættet er i sig selv en meditation. I grunden er det ikke dig, der trækker vejret, men Gud, der ånder i dig. Du drager ånde i Guds Ånde - du bli’r åndet ind, du bli’r åndet ud. Hver gang du ånder ind, modtager du livet på ny. Som da Gud blæste livsånde i Adams næseboer.

På udåndingen kan du slippe bekymringer og uro – og indånde fred. Udånde mørke – indånd lys. Til sidst i meditationen, kan du på udåndingen give det videre, som du har modtaget.

Centrerende bøn

Centrerende bøn er en enkel form for meditation, der stammer fra den kontemplative klostertradition. Man vælger et ord som udtryk for sin intention eller længsel. Hver gang man man registrerer en tanke, vender man blidt opmærksomheden tilbage til ordet. og/eller åndedrættet. Den kontemplative bøn er ordløs. Det er samvær med Gud, i stilhed at åbne sind og hjerte for Guds nærvær og Helligåndens virke i sindet.

Artikel om mindfulness i kristendommen

Meditation over Jesu navn

Jesusbønnen har sin oprindelse hos Ørkenfædrene i det 3.-4.årh. og blev udviklet i den Østortodokse kirkes tradition. Ved hver udånding overgiver du dig til Navnet og dør fra dig selv. Ved indåndingen modtager du Jesu Kristi navn, så Han selv og alt, hvad Han er bliver en del af dig – fred, lys, liv, kærlighed.

Indånding – Jesus Kristus, Guds Søn. Udånding – forbarm dig over mig.

Eller enklere – Jesus – Kristus. Eller bare – Je – sus.

Bibelmeditation (Lectio Divina)

Du kan meditativt gentage et skriftsted, et ord for hver indånding, f.eks. ”Herren er min hyrde”. Bibelordets kraft og virkelighed forløses og bliver en del af dig. I den kristne tradition kalder man det at tygge drøv på Ordet.

Du kan leve dig ind i en bibeltekst, hvor Jesus møder et menneske, så det bliver til et personligt møde med den Opstandne Kristus.

Naturmeditation (Sensio Divina)

Du kan gå en tur i naturen uden at skulle noget bestemt. Gå langsomt og med fuld opmærksomhed på det, du sanser. Mærk føddernes kontakt med jorden. Øv dig i at lade tingene være. Lyt til lydene, mærk duftene, se blomster, træer og andre mennesker uden at beskrive eller definere. Bevidsthed om åndedrættet kan være en hjælp til at samle tankerne og falde til ro.

Det Åbne Land

Lene Skovmark

Fortæller, teolog og selvstændig

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre

CVR 35748423