Meditation / Andre meditationsformer

Andre meditationsformer


Meditation er øvelse i at være nærværende i dagligdagen. Og en hjælp til at få mere kontakt med dig selv og til at hvile i Gud.

Naturmeditation
Du kan gå en tur i naturen uden at skulle noget bestemt. Gå langsomt og med fuld opmærksomhed på det, du sanser. Mærk føddernes kontakt med jorden. Øv dig i at lade tingene være. Lyt til lydene, mærk duftene, se blomster, træer og andre mennesker uden at beskrive eller definere. Bevidsthed om åndedrættet kan være en hjælp til at samle tankerne og falde til ro.

Meditation på åndedrættet
Bevidsthed om åndedrættet er i sig selv en meditation. I grunden er det ikke dig, der trækker vejret, men Gud, der ånder i dig. Du drager ånde i Guds Ånde. Du er en del af et større åndedræt – du bli’r åndet ind, du bli’r åndet ud. Hver gang du ånder ind, modtager du livet på ny.
Du kan bruge forskellige temaer – f.eks. på udåndingen kan du slippe bekymringer og uro – og indånde fred. Udånde mørke – indånd lys.
Du kan også under udåndingen give det videre, som du har åndet ind – kærlighed, fred eller lys.

Meditation over Jesu navn
Jesusbønnen har sin oprindelse hos Ørkenfædrene i det 3.-4.årh. og blev udviklet i den Østortodokse kirkes tradition. Ved hver udånding overgiver du dig til Navnet og dør fra dig selv. Ved indåndingen modtager du Jesu Kristi navn, så Han selv og alt, hvad Han er bliver en del af dig – fred, lys, liv, kærlighed.
Indånding – Jesus Kristus, Guds Søn. Udånding – forbarm dig over mig.
Eller enklere – Jesus – Kristus. Eller bare – Je – sus.

Meditation på bibeltekster
Du kan meditativt gentage et skriftsted, et ord for hver indånding, f.eks. ”Herren er min hyrde”. Bibelordets kraft og virkelighed forløses og bliver en del af dig. I den kristne tradition kalder man det at tygge drøv på Ordet.

Du kan leve dig ind i en bibeltekst, hvor Jesus møder et menneske, så det bliver til et personligt møde med den Opstandne Kristus. Se vejledning i Lectio Divina.

Centrerende bøn
Du vælger et enkelt ord, som udtrykker din længsel eller intention. Det kan være nåde, kærlighed, lys, Gud, Kristus osv. Det er en hjælp til at samle sindet og fører dig nærmere mod det, du længes efter. Det er en metode der er udviklet af Thomas Keating, som en hjælp på vejen mod den kontemplative tilstand, hvor sindet bliver stille og du hviler i Gud. Målet er ikke at opnå en bestemt tilstand eller om du oplever, at det lykkes eller virker. Det vigtigste er din intention og disciplinen. Frugterne følger i dagligdagen, hvor sindet mere og mere formes efter Guds vilje og Jesu sindelag. Centrerende bøn kaldes også for Heartfulness meditation.

Læs min artikel om Mindfulness i kristendommen.
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk