Contact us
Contact us

Er du interesseret i et foredrag eller en temadag,

så tag kontakt til Lene Skovmark,

lene@aabentland.dk eller tlf 28361176

Temadag

Jeg tilbyder at holde en temadag med fordybelse i kristen spiritualitet. Det kan være om Kristuskransen, Centrerende Bøn eller meditativ bibellæsning (lectio divina).

Der veksles mellem oplæg, refleksion, stilhed og praktiske øvelser.

Foredrag

Mine foredrag er egnet til sogneaften og kan omhandle:

Krisen i Centralafrika

På livets vej med Kristuskransen

Mindfulness i kristendommen

Kirken og den åndelige søgende

Det Åbne Land

Lene Skovmark

Teolog og åndelig vejleder

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre

CVR 35748423