Kristuskransen / Bøn med Kristuskransen

Hvordan bruges Kristuskransen?


Forslag til, hvordan du kan bruge kransen
Det er vigtigt, at du bruger tid med kransen og finder din egen måde at bruge den på.

Her er et eksempel på, hvordan kransen kan bruges. Ved Stilhedsperlerne er der givet forslag til, hvordan man kan falde til ro gennem opmærksomhed på åndedrættet.

Begynd altid ved Gudsperlen

Berør Gudsperlen.

Bliv bevidst om Guds nærvær. Gud er lige så nær som perlen, du kan mærke mellem fingrene. Ja, nærmere, han bor i dit hjertes dyb.

Stilhedsperlen
Den skal minde dig om din værdighed som menneske. Gud siger: “Frygt ikke, jeg kalder dig ved navn, du er min. Du er dyrebar i mine øjne, og jeg elsker dig”. Kom i kontakt med dit hjertes længsel. Måske er det en længsel efter Gud, en længsel efter at være dig selv.

Overgivelsesperlen
Overgiv det, der blokerer i dit liv og giv dig hen – til livet, til Gud. Sig med Maria: “mig ske efter din vilje”.

Stilhedsperlen
Hengiv dig til Gud under udåndingen og indånd hans nærvær. Giv under udåndingen slip på det, der blokerer – indånd fred. Udånd mørke – indånd lys.

Ørkenperlen
Måske er der for tiden ørken i dit liv. Kom i kontakt med det. Det kan være en smerte, en uløst konflikt, bekymring for fremtiden eller en synd, du kæmper med. Jesus var selv i ørkenen og er i din ørken.

Stilhedsperlen
Vær i ørkenen, tag dit liv på dig. Udånd smerten, indånd Jesu nærvær.

Bekymringsløshedsperlen
“Glæd jer altid i herren….Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Du kan forestille dig perlen som en oase midt i ørkenen – sluk din tørst ved kilden, drik af Guds kærligheds kilde.

Stilhedsperlen
Udånd uro og bekymring. Indånd fred. Drik af kilden. Lad Maria lægge bekymringsløshedens blå kappe omkring dig.

Første kærlighedsperle
“Således elskede Gud verden, at han gav sin Søn….”. Lad kærligheden strømme fra Guds hjerte gennem Jesu Kristi hjerte og ind i dit hjerte.

Anden kærlighedsperle
Lad Jesu Kristi kærlighed strømme videre – ind i dine relationer og til verden omkring dig. Hold evt. på begge kærlighedsperler på én gang og forestil dig, at Guds kærlighed strømmer fra Kristus til dig og videre gennem dig til verden.

Hemmelighedsperlerne
Læg dine dybeste længsler og det, du kæmper med, ind i perlerne. Du kan bede for andre. Læg evt. perlerne ved korsets fod.

Nattens perle
Mærk, hvad den sorte farve vil sige dig. Måske kommer du i kontakt med en følelse af tomhed eller angst. Måske finder du hvile i natten og mærker en frihed ved at slippe alt. Jesus har været i natten. Han råbte på korset: “min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig”. Og senere: “Fader, i dine hænder betror jeg min ånd”

Stilhedsperlen
Vær i nattens stilhed. Giv slip, overgiv under udåndingen din ånd i Guds hænder (Luk 23.46).

Opstandelsesperlen
Lad lyset fra opstandelsens morgen strømme ind i dit liv og fordrive mørket. Lad Kristuslyset skinne i hjertet og det nye liv, Kristuslivet vokse til.

Stilhedsperlen
Udånd mørke – indånd lys. Udånd død – indånd nyt liv.

Gudsperlen
Hvil i Gud. Gud i mig – jeg i Gud.

Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk