Contact us
Contact us

Livets krans - for par

Livets perler

Livets Perler symboliserer værdier som håb, kærlighed og glæde og giver nyt perspektiv på de udfordringer der kan være i et parforhold.

Den minder jer om, hvor I er og hvor I er på vej hen. Kransen er med til at knytte jer tættere sammen.

Perlerne rummer alle menneskelivets og parforholdets grunderfaringer. Uanset hvor du er, eller hvordan du har det, er der en perle, der rummer dig.

For eksempel er der er en perle for oplevelse af ørken. Den har sit sted, men et afgrænset sted.

Ved at flytte blikket, ser du at der er andre perler med kvaliteter og aspekter, som du altid har adgang til.

At flytte blikket kan i sig være selv nok til at ændre situationen.

Symbolikken i Livets Perler (venstre om i kransen)

 • Mere mellem himmel og jord (gylden perle)
 • Hvem er jeg, inderst inde? (lille hvid perle)
 • Overgivelse - om at turde give slip (stor hvid perler)
 • Ørken - om (par)livets udfordringer (sandfarvet perle)
 • Glædesperlen - om glæde og sindsro, oasen (blå perle)
 • Kærlighed og tilgivelse (to røde perler)
 • Når alt går i sort - finde nyt perspektiv (sort perle)
 • Ansvarlighed for jordens ressourcer (Grøn perle)
 • Hemmelighederne (to hvide perler)
 • Livets perle - om at leve i flow (hvid perle)
 • Seks aflange perler - eftertanke, meditation og refleksion

Perlen for det Største (den gyldne)

Står for det Største i livet. Det, der holder jer sammen og I er fælles om. Det mere, der er mellem himmel og jord og som ikke kan indfanges med ord eller fattes med forstanden. I et forhold kan de være befriende, at alt ikke afhænger jeres formåen. At I ikke skal klare alt selv, men opleve at blive båret. Af kærligheden, livet, af Gud. At være en del af en større sammenhæng, høre til.

Hvad betyder perlen for jer?

Stilhedsperlerne (seks små aflange)

Minder om vigtigheden af pause, rekreation, hvile, eftertanke og meditation. Når ord ikke nytter, når en diskussion kører fast, fordi man lægger noget forskelligt i ordene eller bare ikke lytter ordentligt til den anden. At blive stille indeni og lytte. Stille sin egen tankestrøm og følelser på standby. Standse op og opøve den indre stilhed. Mærke sig selv, den anden og blive bevidst om det Større.

Jeg perlen (lille hvid)

Minder dig om din dybere identitet, en uberørt sjælegrund, som ligger dybere end dine følelser, tanker og omstændigheder lige nu. Et sted, der er helt sundt og hvor der er helt stille. Se dybt i hinanden bag facaden, bag det, I lige her og nu hører eller ser. I er skabt i Guds billede til at spejle lyset og kærligheden over for hinanden og i verden.

Overgivelsesperlen (stor hvid)

Det er befriende bare at kunne give slip, overgive sig til den anden og til Gud. Perlen for selvransagelse - at gå i sig selv. Giv slip på forestillinger om dig selv og den anden. Overgiv din vrede og tristhed - at ville det er nok. Nulstil og begynd på en frisk. Det kan bare være en lille indre bevægelse, der skal til for at vende energien og ændre situationen. Den hedder også dåbsperlen. I dåben blev du føjet ind i en større sammenhæng.

Ørkenperlen (sandfarvet)

Når det hele opleves ørkesløst. I er kørt fast i dagligdagens rutiner og måske dysfunktionelle mønstre. Det er en del af livet og samlivet. Livets vanskeligheder, modgang og kampe. Bliv ved det svære - hvilke budskaber og hvilken læring ligger der i situationen eller følelsen? Ørkenen er stedet for selvbesindelse, en øvelse i livsmod og en mulighed for fornyet fokus på det vigtigste. Et sted, der virker tørt og goldt, men hvor der samtidig er potentiale for vækst, modning, forankring og forandring

Glædesperlen (blå)

Husk glæden i parforholdet. Lav noget sjovt sammen, være taknemlig over for hinanden. Glæden hviler på hjertets bund. Når glæden (for)svinder, så stands op og vend tilbage til den dybe glæde, der altid er der. Den kaldes også for bekymringsløshedsperlen. Bekymringer opstår ofte som konstruktioner i sindet og kan skabe en form for krampetilstand. Man ruger over noget, der er sket, bære på nag eller vrede. Eller spekulerer på fremtiden. Vend tilbage til nuet. Gennem meditative øvelser kan du opøve sindsro og en indre frihed i forhold til det, der er. Og genfinde glæden.

Kærlighedsperlerne (to røde)

Den første røde perle symboliserer den kærlighed du modtager, fra din partner, dine omgivelser eller fra den guddommelige kilde, i og uden for dig selv. Den anden perle er den kærlighed du giver videre. Du kan holde om begge perler og være i kærlighedens flow. Det er også perler for tilgivelse - som sætter dig selv og den anden fri og åbner for ny begyndelse. Vær den første til at række hånden ud. Kom hinanden i forkøbet med at vise kærlighed – og vær opfindsom. Hvad gør I, og hvad kan I gøre for at holde kærligheden levende mellem jer?

Den grønne perle

Den minder om jeres ansvar i forhold til at bruge jordens ressourcer og dyrenes trivsel. Den handler om enkel og bevidst livsstil. Hvad kan det indebære i jeres dagligdag?

Hemmelighedsperlerne (to små hvide)

Det er vigtigt at værne om sine hemmeligheder. Det er ikke alt man kan eller behøver dele med den anden. Det kan være en proces, som skal have ro til at udfoldes. Det kan også være de hemmeligheder, det er vigtigt at værne om i forholdet, som skal have ro til at vokse eller modne.

Nattens perle (sort)

Her er plads til de mørke og tunge følelser. Både hos en selv og hos den anden. Stedet for krise, sorg og savn. Det har sin plads i livet. Ofte er kriser med til at skærpe fokus på hvad der er vigtigt - man finder hjem til sig selv og finder hinanden på ny. Det kan også være perlen for hvile og ro, hvor noget nyt vokser frem – som i livmoderen eller frøet i jorden.

Livets perle (stor hvid)

Perlen for at leve i flow. Gribe nuet, gribe de gode anledninger. Leve ud fra hjertet, lade kærligheden bære. At ånde frit og udfolde livets muligheder. Livet i overensstemmelse med Skaberens hensigt – et fuldt udfoldet liv i glæde, kærlighed og opmærksomhed på andre. Hvornår og hvordan oplever I at leve i flowet?

Perlen for det Største (den gyldne)

Livets vej går mod den ultimative forening i kærlighed, med hinanden, med Kilden, med Gud. Gennem de forskellige faser og stadier på (sam)livets vej, føres I tættere mod hinanden. Hver gang I når til den gyldne perle, fortsætter I med større indsigt og større oplevelse af samhørighed.

Adresse

Lene Skovmark

Teolog og åndelig vejleder

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre

CVR 35748423