Om / Lene Skovmark baggrund


Lene Skovmark
Præst, underviser og retræteleder
Konsulent i kristen spiritualitet

Damhus Blvd 110 B, 2610 Rødovre
lene.skovmark@mail.dk
tlf. 2836 1176

Uddannelse
1987 Sygeplejerske i Silkeborg
2001-04 Retræteleder-uddannelse i Norge
2006 Cand.theol. ved Teologisk Fakultet i København
2006 Pastoralseminariet København
2008 Kompakt kursus ved Tor Johann Grevbo: Teologi og sjælesorg
2009 Seminar i Myanmar om buddhisme og kristendom
2013 Instruktør i Mindfulness
2015 Instruktør i YogaFaith

Arbejdsmæssigt CV
Fra maj 2018 Sognepræst på deltid i Strandmarkskirken
2017, 2019 og 2020 - undervist præster og studerende i åndelig vejledning i Cameroun (kortidsudsendt af Mission Afrika)
2017-19 Underviser to særhold af konfirmander i Rødovre
2017 Forfatter til udgivelsen Meditation med Kristuskransen
2014 Virksomhed “Det Åbne Land" – formidling af kristen livsvisdom.
2006-13 Foredrag, undervisning og retrætevirksomhed
2012-13 Jobtræning som fængselspræst i Vestre Fængsel (ordineret)
2010–11 Praktik i Korsvejskirken: konfirmander, gudstjenester og undervisning
2010 Underviser på seminar om åndelig vejledning i Myanmar
2006 Undervist i Kristuskrans og kristen spiritualitet Sydindien i tre måneder, (samarbejde mellem Ikon og Danmission)
1999-2010 Vikarsygeplejerske i hjemmepleje og på plejehjem
1990-98 Sygeplejerske i Centralafrikanske Republik (Sudanmissionen)
Som ung Medarbejder i Kirkens Korshær, højskole, kibbutz med mere

Erfaring med undervisning og dialog
Min livsvej har ført mig langt omkring i det kirkelige landskab og ud i mødet med andre religioner. Jeg har altid været i bevægelse i min spørgen efter, hvad det vil sige at være kristen og hvad det indebærer at være kirke.Og hvem jeg selv er. Er optaget af at tolke Jesu budskab i mødet med andre livstydninger.

Jeg har i mere end 15 år arbejdet med at udvikle kursustilbud og meditative gudstjenester for søgende uden for og inden for kirken. Er medarbejder i I Mesterens Lys og er med i redaktionen af magasinet IKON. Begge foreninger arbejder med at bygge bro mellem kirken og det nyåndelige miljø. Underviser om Jesu liv og lære i Imam Ali Moskéen.

Siden 2006 konsulent i kristen spiritualitet på freelance basis. Afholder retrætedage i samarbejde med menigheder, holder foredrag og giver åndelig vejledning. Holder workshops i kristen spiritualitet ud fra Kristuskransen i forskellige sammenhænge og underviser i kristen meditation (Centrerende bøn) i kirker og aftenskoler.
 
Frivilligt engagement
Jeg er præst i The Gospel Fellowship, hvor jeg står for den månedlige meditative Gospelgudstjeneste. Forkynder i Lørdagskirken, et fællesskab for socialt udsatte på Nørrebro. Leder studiegrupper med fordybelse i Johannesevangeliet. Tidligere: lektiehjælp til muslimske kvinder i Rødovre (Dansk Røde Kors), refleksionsgruppe i Vestre Fængsel

Den vigtigste ressource er erfaringer fra min egen vej
Se visionen for Det Åbne Land
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk