Contact us
Contact us

Fadervor med Kristuskransen

Kristuskransens perler kan er med til at understøtte og sanseliggøre de enkelte bønner i Fadervor.

I denne vejledning lægges vægt på, at Fadervor både kan bedes som en personlig bøn og en bøn på menneskehedens vegne.

Ved stilhedsperlerne kan du tage et par åndedrag, hvile i Guds nærvær og lade bønnerne synke ned i hjertet. Derved bliver bønnen en form for meditatition.

Fadervor

Guds-perlen – ”vor Fader, du som er i himlene

Gud er i Himlene. Hans tanker og hans veje er højere og anderledes end vores. Samtidig er Gud lige så nær som perlen, vi mærker mellem fingrene. Gud er Far i ordets bedste betydning og hans kærlige blik hviler altid på os.

Jeg-perlen – ”Helliget blive dit navn”

Vi er skabt i Guds billede til at genspejle Guds lys og kærlighed i verden. Vi beder om, at Guds navn må blive kendt og helliget gennem vores liv og i verden.

Dåbs-perlen (overgivelsesperlen) – ”Komme dit Rige”

Guds Rige bryder på en særlig igennem i dåben. Vi beder om at Guds Rigets fred, kærlighed og glæde må komme til stadig mere til syne i vores liv og i verden.

Ørken-perlen – ”Ske din vilje som i himlen således også på jorden”

Når vi møder udfordringer og går gennem kriser, er det befriende at overgive sig og bede om, at Guds gode vilje må ske. I vores liv - og på jorden.

Bekymringsløsheds-perlen (Glædesperlen) – ”Giv os i dag vort daglige brød”

Vi takker for det daglige brød og Guds omsorg og beder for dem, der savner det daglige brød. Jorden har ressourcer nok til alles behov, ikke til alles begær. Lær os at dele vort brød med den lidende verden.

Første Kærligheds-perle – ”Forlad os vor skyld…”

Vi beder om tilgivelse for vores synder. Det vil sige områder, hvor vi ikke har levet og handlet i overensstemmelse med Kærligheden. Både personligt og på menneskehedens vegne.

Anden Kærligheds-perle – ”…som også vi forlader vore skyldnere”

Sid med begge kærlighedsperler. Modtag Guds kærlighed og tilgivelse på indåndingen og lad på udåndingen kærlighed og tilgivelse strømme videre til andre og til verden.

Hemmeligheds-perlerne (forbøns-perlerne)

Den grønne perle og minder os om vores ansvar som forvaltere af jordens goder. Vi kan bede om besinde os på vores ansvar og bede for bestemt krisested i verden. De to hvide perler kan rumme personlige ting, vores børn, vore drømme og ønsker.

Nattens perle – ”Og led os ikke ind i fristelse…”

I livets dystre stunder kan vi fristes til modløshed og til at opgive troen på Gud og til at leve i uforsonlighed. Vi beder om sindets renselse og at Gud vil holde hånden over os, når vi fristes.

Opstandelsesperlen – ”…men fri os fra det onde”

Ved sin opstandelse har Kristus overvundet mørkets, syndens og dødens magt. Vi beder om, at det må blive stadig mere virkeligt i vores liv og i verden. Så vi lever i lyset.

Gudsperlen – ”For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen”

Adresse

Lene Skovmark

Teolog og åndelig vejleder

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre

CVR 35748423