Kristuskransen / Fadervor og Kristuskransen

Fadervor og kristuskransen


Gudsperlen – ”vor Fader, du som er i himlene
Gud er hellig, skjult, grænseløs, almægtig. Alligevel er Gud os nær som vor Far og vort livs lys. Nær som denne perle.

Jegperlen – ”Helliget blive dit navn”
Midt i det enorme verdensalt, på den lille planet jorden, er mennesket som et støvkorn. Alligevel har Gud skabt mennesket i sit billede til at genspejle hans herlighed. Må Guds navn blive helliget i mit liv og i verden.

Dåbsperlen (overgivelsesperlen) – ”Komme dit Rige”
Mennesket er borger i to riger: tidens og evighedens, det synlige og det usynlige, det jordiske og det himmelske. Dåben giver os statsborgerskab i Guds Rige. Midt i hverdagslivet kan vi søge, se, opleve hvordan Guds rige bliver virkelighed. Komme ditRige i mit liv og i verden.

Ørkenperlen – ”Ske din vilje som i himlen således også på jorden”
Vores liv er fuldt af situationer, hvor vi må vælge, tage beslutninger og handle. Livet er ikke let og entydigt. Vi kender ikke fremtiden, vi ved ikke, hvad der er bedst for os. Vi må overgive os og bede ’ske din vilje, som i Himlen således også på jorden.’

Bekymringsløshedsperlen (Glædesperlen) – ”Giv os i dag vort daglige brød”
Gud ved, hvad vi har brug for. Vi takker for det daglige brød og Guds omsorg og beder for dem, der savner det daglige brød. Lær os at dele vort brød med den lidende verden.

Kærlighedsperlen – ”Forlad os vor skyld”
Vi går imod Guds vilje på mange måder. Det, vi gør, og det vi lader ugjort, ødelægger vores forhold til Gud og vor næste. Vi har brug for Guds tilgivende kærlighed.

Offerperlen – ”…som også vi forlader vore skyldnere”
På samme måde som Gud elsker og tilgiver os, må vi elske og tilgive andre. Sid med begge kærlighedsperler og modtag Guds kærlighed og tilgivelse og giv videre til andre, til verden. Sid i Guds kærligheds strøm.

Hemmelighedsperlerne
Du kan bede for verden og for andre om tilgivelse og forsoning.

Nattens perle – ”Og led os ikke ind i fristelse”
I livets dystre stunder kan der være ensomt og mørkt. Fristeren hvisker: vær din egen Gud, Gud har svigtet dig. Det føles som om Gud er væk.

Opstandelsesperlen – ”…men fri os fra det onde”
Kristus er stået op fra de døde. Han har overvundet mørkets, syndens og dødens magt. Fristeren er besejret. Vi beder om, at det må ske i vores liv og i verden.

Gudsperlen – ”For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen”
Gud er hellig, almægtig, vor Herre og Konge. Det bekender vi i denne bøn.

Husk stilhedsperlerne – lad bønnerne og bevidstheden om Guds nærvær synke ned i hjertet.
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk