Contact us
Contact us

Hvordan bruges Kristuskransen

Man kan dvæle ved enkelte perler:

Gudsperlen - ja selve kransen - min om at Gud er nær. Den hvide jeg-perle minder mig om min værdi.

I svære perioder kan man søge tilflugt i Ørkenperlen.

Lægge sine byrder fra sig ved bekymringsløshedsperlen. Kærlighedsperlerne kan bruges, hvis der er en konflikt med et andet menneske. Hold om begge perler.

Stilhedsperlerne minder om at holde pauser og bede.

Her er forslag til måder at bruge kransen på.

Det Åbne Land

Lene Skovmark

Teolog og åndelig vejleder

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre

CVR 35748423