Ressourcer / Mine artikler / Teologien i bevægelse

Teologien i bevægelse

Dogmer er tolkningsforsøg
I min lærebog i dogmatik stod der, at et dogme er et tolkningsforsøg. Og at et dogme ikke må forveksles med selve kristendommens centrum, Kristus-troen. Det var befriende at læse midt i terperiet!

Ord begrænser
Ord, begreber og dogmer vil altid være et forsøg på at beskrive og tolke den virkelighed, som i sig selv er uudsigelig. Ord begrænser, kan sætte skel og vække uønskede associationer og fordomme. Men ord og teologi er nødvendigt for at kunne dele tro og åndelig erfaring.

"Spørgsmålet er altså til stadighed rejst"
"Hvem er Jesus Kristus?" "Hvem er mennesket?" "Hvad er frelse?" "Er der andre frelsesveje?" - det er spørgsmål, som teologien hele tiden må søge svar på. Det er vores pligt som kirke til enhver tid at besinde os på, hvordan vi formidler budskabet, så det tolkes i lyset af livserfaringen.

Teologi i bevægelse
Mødet med andre religioner og med vor tids søgen og kritiske spørgsmål må altid være en anledning til at nyformulere teologien og genoverveje praksis. Vi erkender stykkevis og må lade os inspirere af det stykke af sandheden, andre ser.

Inspiration fra østortodoks teologi
I mine overvejelser om teologien er jeg inspireret af østortodoks helhedsteologi, frelse forstås som en genoprettelse af skaberværket. Mennesket er Guds medarbejder på sin egen og verdens fuldendelse (helliggørelse). Se mit teologiske speciale.

Tolkning er nødvendig - for at budskabet må forblive det samme.
Mødet med nogle spirituelle indere, der havde forladt alt for at leve i meditation og tjeneste. 
Læs min artikel:
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk