Til menigheder / Temadag om åndelig praksis
Temadag om åndelig praksis

Jeg tilbyder at lede en temadag i samarbejde med jer med introduktion til nogle af de former for åndelige for praksis, der findes i den kristne tradition. 
En temadag kan have karakter af retræte, hvor der er indlagt stilhed med mulighed for individuel refleksion og at praktisere de forskellige metoder.

Temaet kan også belyses i et foredrag.

Forslag til temaer:

Kristuskransen
Kristuskransens perler symboliserer Jesu vandring og vores erfaringer på livets og troens vej. Kransen afspejler et mønster for åndelig og menneskelig modning og vækst, der findes i traditionen for åndelig vejledning. Det er en vej mod at kende sig selv og finde Gud i alt.
Læs mere 

Centrerende bøn
Centrerende bøn kaldes også for Heartfulness og er en hjælp til at blive centreret i og leve ud fra hjertet som sin dybeste identitet. Vi overvejer forholdet til Mindfulness. Hvad er det ’særligt’ kristne er og hvordan vi kan lade os inspirere af indsigter og metoder fra Mindfulness?
Læs mere 

Retrætedag
Dagen er struktureret med andagter inspireret af den klassiske tidebøn eller den keltiske tradition. Det kan være som indledning til faste eller advent, som 0ptakt til søndagens gudstjeneste (lectio divina) eller om et af temaerne, nævnt ovenfor.  
Læs mere 

Honorar
3000 kr for 1-2 timer (foredrag eller workshop)
4000 kr for 3-4 timer
5000 kr for 5-6 timer

Tak til dig for en fantastisk retrætedag - du har vist os en vej og tilført os
noget, som vi kan gå videre med i fællesskabet hos os. En åndelig vej skal ses med åndelige øjne også - hjertets øjne. Det gør du og det gør vi også, og det er befriende. Jeg oplevede at være del af et større fællesskab (modsat ensomhed), og det gav mig en ro og en styrke, som jeg netop trængte til.
Michael Ravnholt Westh, præst i Jakobskirken i Roskilde
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk