Meditation / Christfulness

Christfulness

Læs min artikel om Christfulness (til Kritisk Forum for Praktisk Teologi)

Christfulness betyder at blive fyldt eller mættet af Kristus. Som mennesker er vi bestemt til at blive som Kristus og udfolde de samme kvaliteter som kærlighed, fred, liv og sandhed. Christfulness er både udtryk for den tilstand og en åndelig praksis.

Christfulness indebærer følgende aspekter:
♦ Kristus med mig Guds kærlighed som et beskyttende og ledsagende nærvær
♦ Kristus i mig er en erfaring af ‘Kristus i mig, herlighedens håb’
♦ Kristus i dig hjælper dig til at se Kristus eller Guds billede i medmennesket
♦ Jeg/vi i Kristus en vision af den forløste menneskehed som Kristi Legeme
 
Vejledning i Christfulness meditation ved Lene Skovmark
 
Videoer med guidede meditationer med Ole Skjerbæk Madsen 
Heling af hjertet (meditation): Se video
Christfulness-meditation / hjertets renselse: Se video
Jesusbønnen (meditation): Se video

Læs mere om Christfulness på hjemmesiden.
 
 
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk