Nye indlæg

Lad dig inspirerer og måske provokere af mine indlæg om mine overvejelser om eksistens, dialog, spiritualite og teologisk refleksion.
 
 

meditation

  • Solopgangen i sindet
    22-12-2017 22:37
    Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed vil solopgangen fra det høje besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej (Lukas 1,78-79)Solopgangen fra det høje er der et smukt billede på Jesus som lyset, der fødes ind i jordens mørke – og som kaster lys ind i sindets mørke.Solopgangen i mit sindFor tyve år siden sad jeg i mørket og dødens skygge. Jeg var ved at blive kvalt i et net af livsløgne. Grundløgnen var, at det åndelige var det vigtigste – og at livet var underordnet og dybest set ikke kunne betale sig. Bag denne løgn lå et en angst for livet, som jeg ikke var bevidst om. Dybere endnu lå troen og viljen til at leve! Jeg var glad for livet og undrede mig over, hvorfor jeg så ikke var det.Jeg var missionær i Afrika og kom hjem på fremskyndet orlov for at få arbejdet med tingene. Det jeg troede var et åndeligt problem, var i virkeligheden en dyb psykologisk og eksistentiel krise.   Tilbage i Afrika fortsatte det arbejdet med at få tankerne stemt overens med sandheden, Guds sandhed om mig selv og livet. Der var behov for en dyb indre helbredelse - her var terapi ikke nok. Hver morgen i et par måneder gik ud for at meditere ved solopgang. I Afrika kan man nærmest se mørket vige og tågen

  • Nedbryde tankebygninger
    07-09-2017 21:12
    Det er interessant at der i Biblen er så megen indsigt i sindet. Og hjælp til at håndtere tanker. For eksempel: Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. (2.Korintherbrev kapitel 10 vers 4) Sindet bygger tanker (opbygger forestillinger), som altid kun vil være en repræsentation af virkeligheden, og ikke som tingene er i sig selv. Vi har hver vores model af verden, for at bruge et udtryk fra NLP (terapi-form). Det gælder i forhold til Gud. Jeg talte engang med en kvinde som havde svært ved at tro på, at Gud elskede hende - ’det er mig ikke forundt’, sagde hun. Det gælder i forhold til mig selv, for eksempel at jeg ikke er god nok. I forhold til andre gælder det, at der altid er mere at sige om en anden eller en situation, end jeg umiddelbart tror og tænker. Sandheden er, at Gud er kærlighed og at jeg er elsket af Gud. Som Peter Bastian sagde: jeg er ’altid allerede elsket’! Alle tanker og forestillinger, der modsiger at Gud er kærlighed er en illusion og må brydes ned og gøres til en ’lydig fange hos Kristus’. De må stemmes overens med Kristus, som er Sandheden om hvem Gud er og hvem jeg er - elsket af Gud. Hvilke tankeformer og forestillinger stjæler din livsglæde – lige nu?En guidet meditationBliv stille, giv stolen lov til at

 
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk