Nye indlæg

Lad dig inspirerer og måske provokere af mine indlæg om mine overvejelser om eksistens, dialog, spiritualite og teologisk refleksion.
 
 

Åbent hus i Scientology

Skrevet af Lene Skovmark
24-07-2017 19:31
Jeg blev af gode venner i Scientoloy inviteret til åbent hus i deres ny Kirke på Nytorv. Jeg ønsker at møde alle oprigtige mennesker med nysgerrighed og respekt for deres vej - og lade mig inspirere og udfordre i en åben dialog. Det betyder ikke, at jeg er enig i Scientology's lære, men søger tilknytningspunkter for at formidle den kristne tro.
 
At blive sig selv
Scientology kalder sig kirke, fordi der er ansat præster, man uddanner åndelige vejledere og holder kurser, der hjælper folk til at genfinde den, de "i bund og grund er". Det sker gennem "auditoring", en slags åndelig vejledning, hvor man ved hjælp af programmer og indsigter hjælper folk til at blive Clear.

Clear er en tilstand, hvor man ikke længere lever ud fra eget reaktive sind, som er den "skjulte kilde til irrationel adfærd, ubegrundet frygt, oprørtheder og usikkerhed. Uden et reaktivt sind genvinder individet sin grundlæggende personlighed og selv-determinisme og er i bund og grund blevet meget, meget mere sig selv".
 
Umiddelbart minder denne beskrivelse om den tilstand af indre frihed, der er beskrevet hos ørkenfædrene som apatheia (lidenskabsløshed). Det er den kontemplative tilstand, hvor sjælen hviler i Gud. Vejen dertil er gennem meditation, selvransagelse og skelnen af tankerne at rense sindet.
 
Broen til fuldkommen frihed
Under rundvisningen tog jeg et billede af ”Broen til Fuldkommen Frihed”, som er en oversigt over alle programmerne man skal følge for at blive "clear". Jeg kender flere, der har fået god hjælp af at følge den vej, men jeg blev helt svimmel af at se på alle de programmer man skulle igennem.

For nogle år siden holdt jeg et oplæg i moderkirken i Jernbanegade, inspireret af Broen til frihed. Jeg reflekterede over Jesu løfte om virkelig frihed og om sandheden, der sætter fri. Det forstår jeg som sandheden om, hvem jeg er og om Kristus som forløser og genopretter af vor oprindelige natur. Som Kristus er, kan og skal jeg blive. Kristusvejen handler om at miste sit liv, sit ego, renselse af sindet og at blive den, jeg er skabt til.
 
Jesus som broen og vejen
Personlig er jeg taknemlig over at Kristusvejen er enkel og bygger på tillid, hengivenhed og overgivelse. Men vejen er ikke nemmere, for det handler om at tage sit kors op og følge Jesus. Vi frelses af nåde, men det fritager os ikke fra at gøre noget - der skal arbejdes på frelsen (Filipperbrevet 2,13). Det er et både hårdt og frisættende arbejde, som for nogen af os indebærer terapi.

Man kan sige at Jesus er broen, der forbinder Gud og mennesker. Han er og viser vejen, vi skal gå for at nå til den fuldkomne og virkelige frihed.

Kommentarer

    1 

    Skriv en kommentar

     
    Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk