Til menigheder / Pilgrimsvandring med konfirmander
Pilgrimsvandring med konfirmander

Jeg tilbyder at arrangere en pilgrimsvandring for konfirmander i nærmiljøet i samarbejde med de lokale præster. Det er oplagt i forbindelse med en konfirmandweekend.

Formålet er, at konfirmanderne får kendskab til pilgrimsvandring ud fra kirkens tradition og reflekterer over livet som en vandring, både personlig og eksistentielt/religiøst.

Planlægning af vandringen
Sammen med præsten finder vi en rute i konfirmandernes nærmiljø og går ruten. Inspirationen og idéerne kommer undervejs. Vi fordeler opgaver, det praktiske og refleksioner ved posterne. Jeg indleder i kirken om baggrunden for pilgrimstanken og tanken med vandringen.

Beskrivelse af forløbet
Ruten. Vandringen begynder med andagt i kirken og slutter i en kirke. Vi går cirka 4 km (cirka 1½ time) med 4-5 stop på steder, der præsenterer centrale temaer i livet. For eksempel en kirkegård, social institution, skole, havet, mindesmærke. Ved hvert stop får de et tema til overvejelse, personlig eller to og to. Der uddeles eventuelt en ting til refleksion.

Gruppen består af højst 20 konfirmander. Vi går i stilhed i gåsegang med 2 meter imellem og med en voksen for og bag. Mobiltelefoner afleveres.
 
Honorar
4000 kr (indledende forberedelse og udførelse)

Inspiration til andagterne
121 Dejlig er jorden
613 Herre, du vandrer forsoningens vej

St. Patricks velsignelsesbøn
Må Kristus være foran dig og vise dig vejen
Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig
Må Kristus være bag ved dig og beskærme din ryg
Må Kristus være neden under dig og holde dig oppe, når du falder
Må Kristus være inden i dig og bevare dig fra alt ondt
Må Kristus være oven over dig og velsigne dig
Amen

Anbefalet bog
Anette Foged Schultz og Elisabeth Lidell: Pilgrimsvandring med børn og unge
RPC Religionspædagogisk Forlag
Pilgrimsvandring med konfirmander Lene Skovmark
"Med sin personlighed og store kompetencer bidrog Lene Skovmark i samspil med mig aktivt i processen med at skabe pilgrimsvandringen, som blev vellykket. 
Lenes evner for samarbejde er store, ligesom hun er god til at skabe rum for gensidig læring... Hun kan forene et fokus på læring, oplevelse, fysisk aktivitetet og åndelighed"
Michael Krogstrup Nissen, sognepræst i Sundby-Nathanael Pastorat
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk