Contact us
Contact us

Om Kristuskransen

Kristuskransen er

en bedekrans i luthersk tradition

Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede i den ordrige protestantiske tradition et savn efter ritualer og symboler.

Kransen rummer alle livets erfaringer.

Perlerne forbinder det fysiske og det åndelige og har dermed appel til hele mennesket. De er som porte ind til Gudsrigets mysterier. En krans udtrykker det åndelige liv som en vandring, som en helhed, hvor alle livets erfaringer hører med og er med til at modne os som mennesker. Kransen afspejler Jesu liv og vores erfaringer i Hans fodspor.

Troens liv – en vandring mod helhed

Uanset hvor du er i livet, kan du tage tilflugt til en perle. Vandringen begynder med overgivelse og tillid til Gud. Der er perler for ørkenerfaringer, for bekymringsløshed og glæde og for Guds kærlighed i Jesus Kristus for os og gennem os verden. Vejen går videre til Nattens perle, sjælens mørke nat, hvor vi dør fra os selv og til opstandelse og nyt liv. Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Stilhedsperlerne

Der er 6 stilhedsperler i kransen. Bøn er dybest set at lægge ord og tanker til side og løfte hjertet til Gud. Gennem stilhed, bøn og overgivelse giver vi Helligånden rum til at rense, oplyse og hele vores hjerte.

Læs her om perlernes betydning:

Gudsperlen

Den eneste perle, der sidder fast. Gud er på én gang nær og dog ophøjet, hinsides alle ord og dogmer. Gud er udgangspunktet og endemålet for vores vandring, og Han går med os på vejen.

Fra bibelen: 2. Mosebog 3.1-6 og 14, Esajas 57.15, 1.Timotheus 6.16

Stilhedsperler

Bøn er dybest set at lægge alle ord og tanker til side og løfte hjertet til Gud. I stilheden synker perlernes budskab ned i hjertet og bliver en del af vores bevidsthed

Jeg-perlen

Mennesket er skabt i Guds billede til at ligne Gud og med en længsel efter Ham. “Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i Gud” (Kirkefaderen Augustin).

Fra bibelen: 1.Mosebog 1.27, Salme 8, Esajas 43.1-4

Overgivelsesperlen

Vi må overgive os til Gud og med Maria sige: “mig ske efter dit Ord ”.

Kaldes også Dåbsperlen og minder os om dåbens nåde. I dåben fødes vi påny. Vi begraves med Kristus for at opstå og leve et helt ny liv med ham. Vi må omvende os og blive som børn, slippe kontrol og have tillid – til Gud og til livet.

Fra bibelen: Mattæus 18.1-5, Johannes 3.1-7, Romerbrevet 6.3-4

Ørkenperlen

Alt det, der møder os i livet, er en anledning til modning og vækst. Egoet mister dominans, og vi lærer at se bort fra os selv. Jesus blev af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes.

Fra bibelen: 5. Mosebog 8,2-6, Salme 42.2-3, Lukas 4.1-13

Bekymringsløshedsperlen (Glædesperlen)

Vi finder en glæde og frihed i tilliden til Gud, trods omstændighederne. Maria lægger sin blå, beskyttende kappe om os. Den blå farve symboliserer en oase midt i ørkenen.

Fra bibelen: Esajas 44.1-5, Mattæus 6,25-34 og 11,28-30, Filipperbrevet 4,4-6

Første Kærlighedsperle

Guds selvhengivende kærlighed i Jesus Kristus for jorden og menneskeheden. Ingen har set Gud, men Jesus er hans tolk. Korset er prisen for Guds kærlighed. Ved korset finder vi tilgivelse og lægedom.

Fra bibelen: Esajas 53.1-7, Johannes 1.1-18 og 3.16, Filipperbrevet 2.5-8

Anden Kærlighedsperle (offerperlen)

Vort gensvar på Guds kærlighed. Vi bliver fyldt og strømmer over. Hvedekornets lov gælder for både Jesus selv og for hans disciple.

Fra bibelen: Salme 51.17-19, Johannes 12.24-26, Romerbrevet 12.1-2, 1.Johannesbrev 4.1-21)

Hemmelighedsperlerne

Vi er omsluttet af Guds kærlighed og omsorg. Gud kender alt – vore dybeste længsler og det, vi kæmper med. Forbøn for andre.

Nattens perle

Natten er et billede på oplevelsen af Guds fravær. Symbol for tomhed og renselse. Jesus har været i natten, da han på korset råbte: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

Fra bibelen: Salme 22, Matthæus 27.46, Lukas 23.46

Opstandelsesperlen

Kødets opstandelse og nyt liv. Kristuslivet i os. Helliggørelse, discipelskab. (Sammenlign med Dåbsperlen)

Fra bibelen: Johannes 8.12, 2. Korinterbrev 5.17, Galaterbrevet 2.21

Gudsperlen

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. At komme til Gud er at komme til sig selv, som den fortabte søn, der gik i sig selv og vendte hjem til sin far.

Fra bibelen: Johannes 15.4-5, Lukas 15,11-32

Det Åbne Land

Lene Skovmark

Præst og underviser

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre