Til menigheder / Meditationsgudstjeneste
Meditationsgudstjeneste

Velkomst og introduktion

Salme

Komme til stede meditation (inspireret af ‘pusterummet‘)

Bibelmeditation med kort refleksion

Et kortere bibelvers eller to læses langsomt et par gange. Derefter følger en kort betragtning med udgangspunkt i meditationsordet/temaet. Dette leder over i en tid med refleksion og meditation i stilhed. 5-10 minutter.

Eller med flere læsninger (se vejledning i bibelmeditation)

Læs 2 gange – 5 min stilhed
Læs 1 gang – 10 min stilhed
Til sidst i meditationen: Hvad siger Jesus til dig?

Meditativ sang – Taizé

Installationer med fordybelse (15-20 minutter)
Deltagerne bevæger sig rundt i rummet, mens der spilles musik.


tænde et lys som en bøn for en person eller en situation
lægge en sten som symbol for en byrde, man bærer på, og lægge den fra sig ved et kors
skrive en bøn, som lægges på alteret eller i ‘bønnekrukke’
tegne korsets tegn på panden med vand fra døbefonden/et fad
knæle ved alteret
evt tilbyde forbøn eller en enkel velsignelse

Meditativ sang – evt den samme

Hengivelsesbøn

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Gud,
Herskeren over alle ting, Universets Skaber,
den barmhjertige Fader og alt det godes ophav.

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Kristus, Forsoneren,
Genopretteren af vor oprindelige natur,
den fuldkomne Åbenbarer og Guds uudgrundelige Ord.

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Den Hellige Ånd,
som gennemtrænger hele universet
og overalt har veje og midler til at påvirke sjælene,
den rene og stille virkende vind fra Gud

Velsignelse

Sang
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk