Arrangementer / Lydhealing
 
De helende toner fylder kirkens hvælvinger og bringer dig i samklang med dit inderste og med Gud. 
 
 

Lydhealing

Elisabeth Dyrmose skriver:
Lydhealing er healing med lyd. Lyd er en naturlig del af det fysiske miljø. Stemmen (udtryk, kommunikation), rytmen (trommen) og vinden (fløjten) er urfænomener, som har været tilstede fra livets opståen.

Stemmen:
At lydheale med stemmen kan gøres på mange måder. I Betlehemkirken bruger jeg to hovedmetoder:
1.  Med den ene metode scanner jeg kroppen med toner og finder de spots i modtagerens krop/ energisystem hvor lyden gerne vil i samklang. Jeg lytter efter klare overtoner. Denne måde synges alene på vokallyde.
2.  Den anden metode er en slags ursang. Den er ordløs, men kan have sit eget tungemål. Og ledsages ofte af tromme.

Trommen og fløjten:
Trommen er en almindelig håndholdt rammetromme. Trommen taler til selve livets rytme. I os og omkring os. Fløjten er en nordamerikansk indianertromme. Fløjten kalder vores sjæl tilstede og til ro.

Lydhealing er universel og kan ikke tilknyttes nogen filosofisk eller religiøs retning. Det hører til livet selv. I Betlehemskirken sætter vi det ind i en kristen ramme. Selve lydhealingen er areligiøs men fuld af ånd.
 
Ifølge Elisabeth Dyrmose er der mindst fire agenter (klienten, intentionen, healeren og de usynlige hjælpere). Læs mere
 
Lydhealing i Behtlehemskirken
Lene Skovmark indleder med en nærværsøvelse, meditativ fælles sang og en hengivelsesbøn. Derefter synger Elisabeth Dyrmose healingsang for gruppen med indslag af fløjte og tromme. Derefter tilbydes en kort lydhealing til hver deltager. Eller vi synger sammen. Sluttelig bedes Fadervor hvor vi bruger kroppen.

Men det kan altsammen pludselig ændre sig.

Vær velkommen.

Det koster ikke noget at deltage!
 
Elisabeth Dyrmose:
Healingens væsen hviler på dette fundament:
Alt er forbundet, livet er evigt og universelt, Livet vil leves og søger naturlig balance. Mennesket er et energetisk væsen med en sjæl i en krop på linje med andre levende væsner....
Livet søger altid sin iboende balance. Og tiltrækker det der skal til. Og det virker fordi healeren stiller sig til rådighed og ikke blander sig.
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk