Arrangementer / Lydhealing / Hvad er lydhealing?

Hvad er lydhealing?

Ifølge Elisabeth Dyrmose er der mindst fire agenter (klienten, intentionen, healeren og de usynlige hjælpere). Læs mere:

Hvis jeg HELT kunne forklare det ville jeg være en lykkens pamfilius. Men …. I samme øjeblik man sætter ord på hvad det er og hvad der sker, begrænser man de dybere indsigter i dets universelle kraft. Men lad mig alligevel prøve at nærme mig. Og jeg må tilføje: at der er garanteret divergerende forståelser af hvad healing er, så dette er MIN oplevelse af hvad healing er. Og den er når det kommer til stykket nok ikke SÅ divergerende fra de fleste andre healeres.
Jeg tror at kunne sige at healingens væsen hviler på følgende fundament:
Alt er forbundet, livet er evigt og universelt, Livet vil leves og søger naturlig balance. Mennesket er et energetisk væsen med en krop i en sjæl på linje med andre levende væsner.

I healingsituationen er der mindst 4 agenter
“Klienten”. Den syge, den søgende, den der gerne vil væk fra en eller anden ikke ønsket tilstand hen mod en helet tilstand. Det kan være reel sygdom, småskavanker eller noget personlighedsmæssigt. Eller et ønske om svar på et svært livsspørgsmål. Vedkommende gør sig parat til at modtage uden at blande sig i hvad han/hun tror er rigtig eller forkert. Hengiver sig til at modtage.

Intentionen. Ønsket. Bønnen. Intentionen kan være klart formuleret: “jeg vil gerne være smertefri i mine hofter.” “Jeg vil gerne være glad og have sund energi og overskud”. Intentionen er vigtig. Den giver healingen retning og fokus. Og lægges frem før healingen. Men se, det er lidt tricky, for nogen gange bliver man tilsyneladende healet for noget helt andet end det man
kom for. Der er altså nogen eller noget der ved bedre end man selv gør. Kroppen kan gennem sin tilstand nærmest bede om noget mere grundlæggende, som “klienten” ikke seIv har erkendt. Eller “noget” udefrakommende ved bedre.

Healeren. Så er der selvfølgelig personen som stiller sig til rådighed for healingen. Ordet “Healer” er for mig misvisende. For det er ikke personen, der kaldes healer der er healeren. Det kunne da være en besnærende tanke, men det er det ikke. Når intentionen er sat, må healeren trække sig. Helt væk. Overgive sig og hengive sig. Følge sin intuition. Bare være … fuldt tilstede, og lytte og følge. Sætte sig i en tilstand af “jeg ved ingenting”. I erkendelse af dettte kan intentionen være ændre sig til : Jeg beder om det der er brug for lige nu for at hele.

Det usynlige, hjælperne, det store mysterie. Og så er der det rigtig svære. På en eller anden måde sker der det at “noget” er tilstede i os og omkring os, som er i stand til at kommunikere gennem den der kalder sig healer. Hvis det ikke er healeren der healer, hvem eller hvad er det så? Er det Gud? Kristus? Buddha? Maria? er det ærkeengle? eller bare engle? er det “bedstemødrene”? er det “naturånderne”? Eller er det bare sådan livet er … At livet søger balance. Livet søger altid sin iboende balance. Og tiltrækker det der skal til. Og det virker fordi healeren stiller sig til rådighed og ikke blander sig. Njjjaaa, sådan er det måske ….også. Ikke desto mindre er der klienter der siger efter behandlingen: hvordan kunne du have 3 hænder?
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk