Ressourcer / Åndelig praksis / Bøn for jorden

Bøn for jorden

Trioen er en kristen pendant til trianglerne i teosofien. Jeg forbinder mig med de to andre i trioen (eller trianglen) - så forbinder jeg mig med de andre trioer og triangler (se nedenfor) og forestiller mig grupperne som et lysende netværk omkring hele jorden. Jeg beder om at Guds vilje, Jesu Kristi kærlighed og Helligåndens lys må nå til den enkelte i netværket og derfra strømme videre ud i verden. Jeg slutter med discipelbønnen:

”Gud, du, Som er “JEG ER” !
Jeg anerkender din Ånds virke i menneskers længsel
efter dit Riges fred, efter det sande, det skønne og det gode.

Jeg anerkender nærværet af din tjenende kærlighed i
mennesker af god vilje og i enhver, som ønsker at vandre discipelskabets vej.

Må din Helligånds kraft strømme i os og lede os
til erkendelse af al Sandhed og til praktisk tjeneste.

Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere os
til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.

Må jeg finde min plads i din éne gerning til jordens og menneskehedens forløsning, med et ydmygt sind, i renhed, sandhed og kærlighed.”

Denne praksis betyder meget for mig. Dels er den med til at give håb og minde om, at Gud er med i alt, hvad der sker. Dels forbinder bønnen mig med mennesker af god vilje fra det nyåndelige miljø i en fælles intension om at Guds plan for jorden må fuldbyrdes. Det er en styrke at være en del af et større fællesskab. Discipelbønnen er formuleret af Ole Skjerbæk Madsen og er inspireret af en ’Den Store Invokation’, som stammer fra det nyåndelige miljø. Discipelbønnen bruges ved gudstjenester og andre arrangementer i I Mesterens Lys.
 
den store invokation
Fra lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til Jorden.

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme til syne på Jorden.

Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.

Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.

Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på Jorden.

OM... OM... OM...
 
Kl. 17 Mantra
Må det Ene Livs kraft strømme gennem gruppen af alle sande tjenere.
Må den Ene Sjæls kærlighed kendetegne alle, der søger at hjælpe de store.
Må jeg udføre min del af det ene værk i selvforglemmelse, harmløshed og ved ret tale.
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk