Ressourcer / Åndelig praksis / Bøn for jorden

Bøn for jorden

Klokken 17 hver dag (i princippet) beder jeg triobønnen. Jeg beder hjertebønnen - Jesus Kristus, forbarm dig over mig - nogle gange og forbinder mig så med de to andre i trioen, nævner deres navne og beder for dem. Så forbinder jeg mig med de andre trioer og triangler (se nedenfor) og forestiller mig grupperne som et lysende netværk omkring hele jorden. Jeg beder om at Guds vilje, Jesu Kristi kærlighed og Helligåndens lys må nå til den enkelte i netværket og derfra strømme videre ud i verden. Jeg beder først for det krisested, vi har aftalt i trioen – for tiden er det Irak, Syrien og USA: ”Gode Gud, bryd mørkets magt i området, kom med trøst og lindring til ofrene. Oprejs, styrk og beskyt mennesker med vilje til fred, retfærdighed og forsoning.” Og vender så opmærksomheden mod hele jorden. Jeg slutter med discipelbønnen:

”Gud, du, Som er “JEG ER” !
Jeg anerkender din Ånds virke i menneskers længsel
efter dit Riges fred, efter det sande, det skønne og det gode.

Jeg anerkender nærværet af din tjenende kærlighed i
mennesker af god vilje og i enhver, som ønsker at vandre discipelskabets vej.

Må din Helligånds kraft strømme i os og lede os
til erkendelse af al Sandhed og til praktisk tjeneste.

Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere os
til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.

Må jeg finde min plads i din éne gerning til jordens og menneskehedens forløsning, med et ydmygt sind, i renhed, sandhed og kærlighed.”

Denne praksis betyder meget for mig. Dels er den med til at give håb og minde om, at Gud er med i alt, hvad der sker. Dels forbinder bønnen mig med mennesker af god vilje fra det nyåndelige miljø i en fælles intension om at Guds plan for jorden må fuldbyrdes. Det er en styrke at være en del af et større fællesskab. Discipelbønnen er formuleret af Ole Skjerbæk Madsen og er inspireret af en ’Den Store Invokation’, som stammer fra det nyåndelige miljø. Discipelbønnen bruges ved gudstjenester og andre arrangementer i I Mesterens Lys.
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk