Ressourcer / Åndelig praksis
Fadervor med kroppen - se video
 
Lectio Divina
I kirkens tradition er der en stærk bevidsthed om bibelteksternes åndelige betydning. Den dybere betydning af teksterne åbner sig når man mediterer over teksterne. Det kaldes Lectio Divina, guddommelig læsning, og kan have forskellig udformning.
Læs mere
 
Sensio Divina
Sensio divina betyder ‘guddommelig sansning’ og indebærer at lytte til naturens budskaber, og til, hvad Gud siger gennem naturen. Det kan være som en del af en pilgrimsvandring, en workshop eller i løbet af en gudstjeneste.
Læs mere

Via natura
Via natura er opstået inden for I Mesterens Lys med en intension om at leve i overensstemmelse med naturens rytme og love. Hvordan kan vi lære at naturen og lade os inspirere til en mere enkel og bevidst livstil som forvaltere af Guds skaberværk og jordens ressourcer?  Læs mere
Ønsker du at være med i et forpligtende fællesskab

Tilbageblik
Det kærlige tilbageblik (Examen på engelsk) er en form for ransagelse af bevidstheden med det formål at se Gud i alt. Metoden stammer fra den Ignatianske spiritualitet, hvor man er bevidst om Guds nærvær i alle erfaringer og rørelser i sindet.
Læs mere
 
Faste - at tage sig selv alvorligt
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk