Nye indlæg

Lad dig inspirerer og måske provokere af mine indlæg om mine overvejelser om eksistens, dialog, spiritualite og teologisk refleksion.
 
 

adventstid

  • Hjertet som krybbe
    14-12-2016 12:00
    Adventstiden er en anledning til at åbne og berede hjertet en krybbe for Jesu nærvær og virke. Som det hedder i salmen: “Nu kom der bud fra englekor” (salmebogen 71,vers 5). Oh Herre Jesus, lad din Åndmig kraftig overskygge.Bered mit hjerte ved din hånd,at du deri kan bygge,at også jeg kan åndeligundfange digog aldrig fra dig rykke!Disse strofer udtrykker troens inderlighed og dybe hemmelighed: at Frelseren ikke behøver skjule sig i “fremmed stald på strå” (Salmebogen 125, 8), men bo ved troen i hjertets krybbe. Som Maria i overgivelse og tillid sagde ja til Guds kald, kan Jesus Kristus igen og igen fødes og vokse til i det hengivne hjerte.Det er en velkendt tanke hos de kristne mystikere, at Gud lader sig føde i sjælen. Mystikeren Mester Eckehart udtrykker det sådan: ”Gud blev menneske for at Gud kunne fødes i sjælen og sjælen igen i Gud… Det evige Ord bliver født i det indre, i sjælens hjerte, i dens inderste og reneste”.Ole Skjerbæk Madsen fra I Mesterens Lys har et yderligere perspektiv på inkarnationen som en fornyelse af Guds billede i mennesket: ”I tidens fylde overskyggede Guds herlighed Maria, da hun sagde ja til Guds kald; hun blev et tempel for Guds herlighed, så at Logos ved Ånden kunne fødes ind i verden. Herefter kan ethvert menneske åndeligt undfange

 
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk