Nye indlæg

Lad dig inspirerer og måske provokere af mine indlæg om mine overvejelser om eksistens, dialog, spiritualite og teologisk refleksion.
 
 

Jesus

 • Jesus som befrier
  02-01-2017 12:00
  Nytårsaften faldt snakken på, hvordan der mon vil være i Himlen. En nævnte, at der ikke vil være sorg eller savn, så han ville ikke savne dem, der ikke ville være der. Han ville (åbenbart) være der selv, det var han sikker på. Men hvordan kan han vide, at der er nogen, der ikke er der? Jeg fornemmer ofte en holdning af skråsikkerhed hos mennesker, der mener at have den rette tro. I modsætning til så mange andre, der ikke tror at Jesus er Guds Søn. Jeg er selv overbevist om, at Han er det, men er det afgørende, at man tror det? Jesus selv ønsker ikke at blive ophøjet og tilbedt, men inviterer til efterlevelse af hans bud. Han inviterer mennesker til at følge ham på den selvhengivende kærligheds vej.Eberhard Harbsmeier (tidligere rektor for Teologisk Pædagogisk Center) skrev om Jesu navn i ‘ordet’ i KD, at de værste fjender af Jesus ikke er dem, der ikke tror, men “dem, der påberåber sig ham, folk, der kalder sig kristne, men ikke er det”. Og videre at ugudelighed og ateisme kan være et nødråb, et råb efter Gud og ‘måske står en ærlig ateist Gud nærmere end en selvoptaget, from hykler’.Det er jeg enig i, bortset fra, at vi ikke kan (be)dømme, hvem der er kristne eller ej. Jeg er også enig, når han skriver, at det at mennesker

 • Profet og Guds søn
  03-01-2018 21:42
  Det var en stor og skelsættende begivenhed at deltage i en kristen-muslimsk fejring af profeten Jesu fødsel. Det var muslimer fra Imam Ali moskéen på Vibevej, der inviterede. Efter en recitation fra Koranen om Jesu undfangelse og fødsel bød den ledende Imam velkommen. Jeg genfortalte Maria bebudelse og juleevangeliet og Vivi Andersen, præst i Grundtvigs kirke, prædikede. Til sidst opførte muslimske børn et teaterstykke om Maria og Jesu fødsel. Imamen udtrykte taknemmelighed over, at vi som kristne og muslimer var sammen for at vise vores fælles ’begejstring og glæde’ over Profeten Jesu fødselsdag. ”Dette er en store skridt mod bygning af en bro mellem de forskellige religioner, for freden, kendskab samt integrationens skyld. Derudover er sådan et arrangement med til at huske os på vigtigheden af religionen i det enkelte menneskes liv, samt hvordan man kan bruge religionen i vores dagligdag.” Han understregede at Jesus er mellemled mellem muslimer og kristne. Som kristne og muslimer opfatter vi Jesus forskelligt. Men vi er bevidste om forskellene og mødes i en fælles hengivenhed til Jesus i troskab mod vores respektive overlevering. For kristne er Jesus Guds søn, for muslimerne er Jesus ’kun’ en Profet. Det er imidlertid en af disse forenklinger, der skaber unødige skel mellem mennesker. For os kristne er Jesus

 • Solopgangen i sindet
  22-12-2017 22:37
  Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed vil solopgangen fra det høje besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej (Lukas 1,78-79)Solopgangen fra det høje er der et smukt billede på Jesus som lyset, der fødes ind i jordens mørke – og som kaster lys ind i sindets mørke.Solopgangen i mit sindFor tyve år siden sad jeg i mørket og dødens skygge. Jeg var ved at blive kvalt i et net af livsløgne. Grundløgnen var, at det åndelige var det vigtigste – og at livet var underordnet og dybest set ikke kunne betale sig. Bag denne løgn lå et en angst for livet, som jeg ikke var bevidst om. Dybere endnu lå troen og viljen til at leve! Jeg var glad for livet og undrede mig over, hvorfor jeg så ikke var det.Jeg var missionær i Afrika og kom hjem på fremskyndet orlov for at få arbejdet med tingene. Det jeg troede var et åndeligt problem, var i virkeligheden en dyb psykologisk og eksistentiel krise.   Tilbage i Afrika fortsatte det arbejdet med at få tankerne stemt overens med sandheden, Guds sandhed om mig selv og livet. Der var behov for en dyb indre helbredelse - her var terapi ikke nok. Hver morgen i et par måneder gik ud for at meditere ved solopgang. I Afrika kan man nærmest se mørket vige og tågen

 • Nedbryde tankebygninger
  07-09-2017 21:12
  Det er interessant at der i Biblen er så megen indsigt i sindet. Og hjælp til at håndtere tanker. For eksempel: Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. (2.Korintherbrev kapitel 10 vers 4) Sindet bygger tanker (opbygger forestillinger), som altid kun vil være en repræsentation af virkeligheden, og ikke som tingene er i sig selv. Vi har hver vores model af verden, for at bruge et udtryk fra NLP (terapi-form). Det gælder i forhold til Gud. Jeg talte engang med en kvinde som havde svært ved at tro på, at Gud elskede hende - ’det er mig ikke forundt’, sagde hun. Det gælder i forhold til mig selv, for eksempel at jeg ikke er god nok. I forhold til andre gælder det, at der altid er mere at sige om en anden eller en situation, end jeg umiddelbart tror og tænker. Sandheden er, at Gud er kærlighed og at jeg er elsket af Gud. Som Peter Bastian sagde: jeg er ’altid allerede elsket’! Alle tanker og forestillinger, der modsiger at Gud er kærlighed er en illusion og må brydes ned og gøres til en ’lydig fange hos Kristus’. De må stemmes overens med Kristus, som er Sandheden om hvem Gud er og hvem jeg er - elsket af Gud. Hvilke tankeformer og forestillinger stjæler din livsglæde – lige nu?En guidet meditationBliv stille, giv stolen lov til at

 • Du er for Jesus-agtig
  02-02-2017 12:00
  Jeg er så priviligeret at være besøgsven for en indsat i Horserød fængsel. Helligånden har forvandlet ham fuldstændig – han er fange og dog fri! De andre indsatte kritiserer ham for at være for ‘Jesus-agtig’ og det ser han som en stor kompliment. Jeg har fået lov at dele fra hans dagbog: Vi må tage vores ansvar og have et åbent sind, have tillid og turde give slip på det, der ikke længere virker. Livets lektier er over alt og hele tiden, for eksempel når jeg bliver vred, frustreret og irriteret ved jeg at der er en ulært lektie. Hver gang der er uro og ubalance søger jeg indad, for der opstår vores opfattelse af verden. En mands tanker afspejler hvordan han opfatter verden.“Hold fast ved dine værdier, de gode ting, ikke de dårlige, tal pænt, rum alle dine medskabninger, præcis som de er og giv dem alle den kærlighed, de fortjener, husk I er alle forbundet i hjertet. Vær ikke tossegod og smid ikke perler for svin, men døm ikke, bliv stærk i Ånden og følg Mig i Lyset, for der kan intet mørke være. Gå med fred Mit barn og følg dit hjerte, for det er hvor Jeg ER.’Morgenbøn den 17.novemberGod morgen Gud 🙂Tak for endnu en dag, giv mig styrke til at komme igennem dagen fuld af rummelighed, tilgivelse og kærlighed. Din er dagen og jeg vil tage

 
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk