Nye indlæg

Lad dig inspirerer og måske provokere af mine indlæg om mine overvejelser om eksistens, dialog, spiritualite og teologisk refleksion.
 
 

Hjertet som krybbe

Skrevet af Lene Skovmark
14-12-2016 12:00
Adventstiden er en anledning til at åbne og berede hjertet en krybbe for Jesu nærvær og virke. Som det hedder i salmen: “Nu kom der bud fra englekor” (salmebogen 71,vers 5).

Oh Herre Jesus, lad din Ånd
mig kraftig overskygge.
Bered mit hjerte ved din hånd,
at du deri kan bygge,
at også jeg kan åndelig
undfange dig
og aldrig fra dig rykke!

Disse strofer udtrykker troens inderlighed og dybe hemmelighed: at Frelseren ikke behøver skjule sig i “fremmed stald på strå” (Salmebogen 125, 8), men bo ved troen i hjertets krybbe. Som Maria i overgivelse og tillid sagde ja til Guds kald, kan Jesus Kristus igen og igen fødes og vokse til i det hengivne hjerte.

Det er en velkendt tanke hos de kristne mystikere, at Gud lader sig føde i sjælen. Mystikeren Mester Eckehart udtrykker det sådan: ”Gud blev menneske for at Gud kunne fødes i sjælen og sjælen igen i Gud… Det evige Ord bliver født i det indre, i sjælens hjerte, i dens inderste og reneste”.

Ole Skjerbæk Madsen fra I Mesterens Lys har et yderligere perspektiv på inkarnationen som en fornyelse af Guds billede i mennesket: ”I tidens fylde overskyggede Guds herlighed Maria, da hun sagde ja til Guds kald; hun blev et tempel for Guds herlighed, så at Logos ved Ånden kunne fødes ind i verden. Herefter kan ethvert menneske åndeligt undfange Sønnen og blive et tempel for Helligånden. Dette er den nye fødsel, hvorigennem de falske billeder i hjertet renses bort, og Guds billede atter gennemlyser ånd, sjæl og kop. I vore legemers tempel og i vore fællesskaber kan vi nu blive Guds medskabere og bygge bro mellem skabningen og vor Skaber.”

Jesus tager bolig i vor fattigdom, som en skat i et lerkar, der villigt lader sig forme og blive til det, Skaberen har tænkt. Lad os som Maria i mødet med Guds kærlighed åbne os for Helligånden og bringe Kristus til verden, så vi værner om skaberværket og arbejder for fred, forsoning og retfærdighed i verden.


Kategori: Spiritualitet

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
Lene Skovmark  | Tlf.: 28361176 | lene.skovmark@mail.dk